Vragen over sport?

Team Sport is het loket waar iedereen met alle sportvragen terecht kan. Het is het coördinatiepunt voor sport en bewegen. Tevens is het betrokken bij projecten en sportinitiatieven op Texel. Team Sport valt onder de Gemeente Texel en is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoon 0222-312345 of per email via teamsport@texel.nl

Voor wie?

Team Sport staat verenigingen op het eiland bij. Bijvoorbeeld als een club kampt met tekort aan vrijwilligers of problemen met wet- en regelgeving heeft, wordt constructief meegedacht en gewerkt aan oplossingen.

Sportstimulering

Team Sport werkt nauw samen met sportverenigingen, basisscholen en de OSG. Leerlingen krijgen de kans om diverse sport(en) gratis of voor een kleine bijdrage uit te proberen door kennismakingslessen bij sportverenigingen naar keuze te volgen.

Daarnaast worden veel activiteiten voor ouderen georganiseerd, meestal in samenwerking met Texels Welzijn. Er zijn buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen actief.Voor informatie over activiteiten, neem contact op met teamsport@texel.nl

Sportraad Texel

De Texelse Sportraad is een onafhankelijke stichting, die de belangen behartigt van alle sport en sporters op het eiland. Deze instantie geeft de gemeenteraad en het College van B&W advies over alles dat met sport te maken heeft.

Zie ook: www.sportraadtexel.nl

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen