Vragen over sport?

De Sport stichting is het loket waar iedereen met alle sportvragen terecht kan. Het is het coördinatiepunt voor sport en bewegen. Tevens is het betrokken bij projecten en sportinitiatieven op Texel. Sport stichting valt onder de Gemeente Texel en is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoon 0222-313471 of per email via info@sportstichtingtexel.nl.

Voor wie?

Sport stichting staat verenigingen op het eiland bij. Bijvoorbeeld als een club kampt met tekort aan vrijwilligers of problemen met wet- en regelgeving heeft, wordt constructief meegedacht en gewerkt aan oplossingen.

Sportstimulering

Sport stichting werkt nauw samen met sportverenigingen, basisscholen en de OSG. Leerlingen krijgen de kans om diverse sport(en) gratis of voor een kleine bijdrage uit te proberen door kennismakingslessen bij sportverenigingen naar keuze te volgen.

Daarnaast worden veel activiteiten voor ouderen georganiseerd, meestal in samenwerking met Texels Welzijn. Er zijn buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen actief.Voor informatie over activiteiten, neem contact op met info@sportstichtingtexel.nl.

 

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties