Texelse geschiedenis

Texel kent een lange geschiedenis die terug gaat tot duizenden jaren voor Christus. Op verschillende plekken is dit nog steeds zichtbaar.

Texels dialect en gebruiken

Ook zijn er typisch Texelse gebruiken en is er een Texels dialect.

Musea

Meer weten?

In de tijdschriften van de Historische vereniging kunt u lezen over de Texelse historie.

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen