Tennis

Tennis is een sport voor jong en oud. Iedereen kan het leren. Zeven dagen per week op de baan, of één keer? Overdag of  's avonds? Competitie spelen of recreatief tennissen. Het kan allemaal. Het eiland telt verschillende tennisbanen waar in clubverband wordt gespeeld. Deze zijn ook te huur voor toeristen.

Evenement

Vereniging

Les

Locatie

 

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen