Tandartszorg

Bij de tandarts kunt u terecht wanneer u een probleem heeft met uw gebit.

Wat doet de tandarts?

De tandarts is de deskundige op het gebied van uw gebit. Een tandarts controleert uw tanden en behandelt uw gebit wanneer u bijvoorbeeld een gaatje of tandsteen heeft. De meeste mensen gaan daarom één- of tweemaal per jaar naar de tandarts voor een controle. De tandarts geeft ook advies en uitleg over mondverzorging (bijv. tandenpoetsen en flossen).

Een tandarts kan doorverwijzen naar bijvoorbeeld een kaakchirurg, mondhygiënist of orthodontist.

Mondhygiënist

Een mondhygiënist verzorgt de tanden, om gaatjes en problemen met het tandvlees te voorkomen. Bijvoorbeeld door tandsteen en tandplak te verwijderen.

Ook adviseert de mondhygiënist over de verzorging van het gebit. Vaak werkt een mondhygiënist samen met de tandarts. De mondhygiënist neemt dan de voorlichting over de verzorging van het gebit over van de tandarts.

Orthodontist

Een orthodontist is een tandarts die is gespecialiseerd in scheve tanden en kiezen. Hij of zij zorgt ervoor dat het gebit zich netjes ontwikkelt. De patiënt moet daarvoor meestal een beugel dragen.

Vergoeding

Een aantal behandelingen (zoals het plaatsen van een kunstgebit) wordt deels vergoed vanuit de basisverzekering. Maar niet alles wordt vergoed. U kunt zich daarom voor tandartskosten aanvullend verzekeren. Kijkt u voor meer informatie in uw polis.

U kunt er ook voor kiezen om de kosten voor tandheelkunde zelf te betalen.

Bijzondere tandheelkunde

Bijzondere tandheelkunde is tandartsenzorg voor mensen met een ernstige aandoening. Bijvoorbeeld mensen met een afwijking in de mond, een verstandelijke beperking, extreme angst voor de tandarts of een ernstige lichamelijke beperking of ziekte, die een normale behandeling onmogelijk maakt.

Voor gewone tandartsenzorg kunnen deze mensen bij hun eigen tandarts terecht. In sommige gevallen is gespecialiseerde hulp nodig: deze wordt gegeven in een Centrum voor bijzondere tandheelkunde.

Bijzondere tandheelkunde wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Meer over de voorwaarden leest u op allesoverhetgebit.nl.

Aanbod op Texel:

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties