Schoolmaatschappelijk werk

Periodiek is de schoolmaatschappelijk werker aanwezig op een aantal van de onderstaande locaties:

Inlooppunten Den Burg

 • Kinderopvang Olmenhoeve - Drijverstraat 1a - 322088
 • Kinderopvang Olmenhoeve De Woelige Hoek - Keesomlaan 13 - 365400
 • ’t Sterrekind - Gasthuisstraat 55 - 315916
 • De Fontein - Burdetstraat 8 - 313598
 • Thijsseschool - Keesomlaan 15 - 313879
 • Jozefschool - Beatrixlaan 46 - 312319
 • Vrije School Texel - Gasthuisstraat 55 - 312073
 • Kompas - Wilhelminalaan 20 - 312655
 • Consultatiebureau - Emmalaan 15 - (088) 0100 552
 • Gemeentehuis - Emmalaan 15 - 14 0222
   
 • OSG De Hogeberg - Haffelderweg 40 - 312121    
  (Maandag, woensdag, donderdag 9.00-16.00)                                              

Inlooppunten Oosterend

Inlooppunten Oudeschild

 • De Kooterkeet (Stichting Peuterplezier Texel) - De Houtmanstraat 62 - 06 57395045
 • Bruinvis - Trompstraat 1 - 313893
 • BSO Olmenhoeve De Bruine Vis - De Houtmanstraat 62  - 322088

Inlooppunten De Cocksdorp

Inlooppunten De Koog

 

Het is normaal dat je je zorgen maakt om je kind. Misschien heb jij wel extra zorgen omdat je een zorgintensief kind hebt. Weet dat je er als ouder niet alleen voor staat. Heb je meer vragen? Vraag het aan de schoolmaatschappelijk werker. 

Het schoolmaatschappelijk werk is een gespecialiseerde vorm van maatschappelijk werk en is een laagdrempelige en goed bereikbare voorziening binnen het onderwijs. De schoolmaatschappelijk werker en is een verlengstuk van het Sociaal Team Texel en is een onmisbare schakel tussen ouders, kind, onderwijs en de jeugdhulp. Met de meeste kinderen/jongeren gaat het gelukkig goed. Soms staan individuele factoren hun ontwikkeling in de weg. Toegenomen kennis maakt dat deze nu eerder onderkend en behandeld kunnen worden. Deze behoefte aan zorg vraagt meer van de scholen. De schoolmaatschappelijk werker kan hier uitkomst bieden. Naast het bieden van hulp kan hij de verbinding (toeleiding) realiseren tussen de basiszorg in de school en (gespecialiseerde) zorg buiten de school. Toeleiding naar de jeugdhulp is zowel ondersteunend voor de school als voor ouders en leerlingen.

Wil je contact met een van de schoolmaatschappelijk werkers uit het Sociaal Team, dan kun je één van de volgende medewerkers benaderen:

Je kunt altijd aan de leerkracht, intern begeleider of de schoolleider vragen wie, waar of wanneer de schoolmaatschappelijk werker aanwezig is.

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties