Scholieren

Meedoen

Als u een laag inkomen heeft, kunt u een kindpakket aanvragen. Dat is een vergoeding waarmee uw kind mee doen met allerlei sport- of cultuuractiviteiten.

Vervoer

Voor scholieren, die een opleiding aan de overkant volgen en wiens ouders op Texel wonen, zijn er een aantal regelingen:

  • Voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen of die naar een school gaan die meer dan 6 kilometer van huis is, is onder voorwaarden een vergoeding voor leerlingenvervoer mogelijk.
  • Er is een scholierenpas voor scholieren die dagelijks van Texel naar de vaste wal reizen voor hun opleiding.
  • Voor studenten met een OV-kaart met studentenreisrecht is er een aanvullende vergoeding voor de gemaakte bootkosten. Met ingang van 22 juli 2018 gelden alle landelijke regelingen voor het openbaar vervoer ook op Texel. Dit wordt uitgevoerd door de Texelhopper.
  • Als uitwonende Texelse student is er in sommige gevallen recht op een toelage.

18 jaar worden

Op het moment dat u kind 18 jaar wordt, is hij/zij meerderjarig. Dan verandert er het een en ander voor u als ouder maar ook voor uw kind.

Overige informatie

 

 

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen