Schaatsen

Als het hard genoeg vriest kan er op verschillende plaatsen op het eiland worden geschaatst.
Het veiligst is dit op de ijsbanen die op ondergelopen of ondergespoten weilanden zijn. Ga op andere plaatsen nooit alleen het ijs op. Als sprake is van brak (= zout) water is de kans groot dat je erdoor zakt. Om te weten waar betrouwbaar ijs ligt, kun je de websites van de Texelse media in de gaten houden.
Alle dorpen hebben hun eigen ijsclubs, die soms ook bezoeken aan overkantse ijsbanen organiseren als het niet hard genoeg vriest. Informatie hierover komt ook in de lokale media.

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen