Indicatie voor wijkverpleging

Heeft u door een ziekte, aandoening of beperking persoonlijke verzorging of verpleging nodig? Dan kunt u contact opnemen met een wijkverpleegkundige.

  • De wijkverpleegkundige kijkt welke persoonlijke verzorging of verpleging u nodig heeft en regelt dit voor u.
  • Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst van een thuiszorgorganisatie.
  • Een doorverwijzing van uw huisarts is niet nodig. 

Wilt u hulp bij het kiezen van een thuiszorgorganisatie of zorgaanbieder? Dan kunt u terecht bij:

Wijkverpleging regelen

Heeft u een indicatie voor wijkverpleging? Dan kunt u kiezen hoe u de zorg wilt ontvangen.

  • In natura
    U kiest uit zorgaanbieders waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft.
  • Via een persoonsgebonden budget (pgb)
    Met een pgb voor wijkverpleging regelt u persoonlijke verzorging en verpleging bij u thuis.

Let op: Heeft u - of uw kind - 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Dan kunt u een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen. Persoonlijke zorg en verpleging kunnen onderdeel zijn van uw zorgpakket. Soms kunt u ook Wlz-zorg thuis krijgen.

Meer weten?

 

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen