Zorgplan maken

Heeft u verpleging of verzorging? En wilt u een overzicht wie u op welke tijden verzorgt? In een zorgplan staan de afspraken die u met uw hulpverlener maakt. Andere namen voor een zorgplan zijn: leefplan, persoonlijk plan of ondersteuningsplan.

 • In een zorgplan staat precies welke zorg en ondersteuning u krijgt. Hulpverleners gebruiken het zorgplan ook om informatie over te dragen aan elkaar. In het zorgplan staan:
  - uw wensen en behoeften
  - uw mogelijkheden en beperkingen
  - doelen van de zorg voor de komende periode
  - afspraken over zorg en welzijn: begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy

Let op: houd uw zorgplan kort, overzichtelijk en praktisch. En maak geen onhaalbare afspraken.

Zorgplan gebruiken

U gebruikt een zorgplan:

 • als u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt. In dit geval is een zorgplan verplicht. Uw zorgaanbieder maakt het plan samen met u.
 • als u een persoonsgebonden budget (pgb) krijgt. Soms vraagt uw zorgkantoor om een zorgplan voor uw pgb.
 • als u zorg krijgt vanuit de Wmo. Een persoonlijk plan gebruikt u bij het gesprek met uw gemeente.

Zorgplan maken

U maakt het zorgplan samen met uw zorgaanbieder. Wilt u weten wat in het plan staat? Wij hebben informatie voor u verzameld:

Is er iemand die u wettelijk vertegenwoordiger? Dan stelt deze persoon samen met de zorgaanbieder een zorgplan voor u op.

Zorgplan aanpassen

 • U kunt het zorgplan aanpassen als u andere zorg of ondersteuning nodig heeft. Spreek bijvoorbeeld met uw zorgaanbieder af dat u het plan regelmatig bespreekt. Doe dit minimaal 1 keer per jaar.
 • Houd ook goed bij of de zorg die u krijgt, klopt met het zorgplan. Daarmee voorkomt u dat u te weinig, verkeerde of te veel zorg krijgt.

Meer weten?

 • Zorgprofiel: hierin staat welke zorg u of uw kind nodig heeft

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen