Tolkvoorziening voor privé situaties

Bent u doof, slechthorend of doofblind? En wilt u privé hulp van een tolk? Een tolk helpt u bijvoorbeeld bij:

 • belangrijke gesprekken
 • een medisch onderzoek
 • het sporten
 • familiebezoek
 • een begrafenis
 • een politieverhoor of aangifte

Soorten tolken

U kunt kiezen uit de volgen typen tolken:

 • tolk NGT (= Nederlandse gebarentaal)
 • tolk NmG (= Nederlands met Gebaren)
 • schrijftolk
 • orale tolk (herhaalt alles wat er gezegd wordt met een duidelijk mondbeeld en zonder stem) 
 • dove tolk gebarentaal (voor mensen met een andere moedertaal)
 • tolk voor doofblinden

Een tolk gebarentaal vertaalt tussen gesproken taal en gebarentaal. Een schrijftolk zet gesproken taal, met een speciaal toetsenbord, om in geschreven tekst.

Regelen

 • U moet eerst een verklaring aanvragen bij een KNO-arts. Of bij uw huisarts.
 • Daarna vraagt u een tolkuren aan via Tolkcontact. Met de tolkuren regelt u zelf een tolk.
 • Op Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) vindt u alle gediplomeerde gebarentaaltolken en schrijftolken in Nederland.

Vergoeding

U maakt gratis gebruik van een tolk voor privé-situaties. De tolkvoorziening valt onder de Wmo. Uw gemeente betaalt de kosten vanuit de Wmo.

Meer weten?

 

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties