Logeeropvang voor volwassenen

Bent u mantelzorger van een familielid of vriend? En bent u soms toe aan rust? Dan kunt u via logeeropvang de zorg een tijdje overdragen. Bij logeeropvang logeert uw familielid of vriend in een zorginstelling.

  • Logeeropvang is voor mensen met een ziekte, beperking of psychische problemen. Het is een vorm van respijtzorg.
  • Hulpverleners nemen een tijdje de zorg van uw familielid of vriend over.
  • De instelling biedt begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging. En er zijn activiteiten.
  • Logeeropvang kan de volwassene met een beperking voorbereiden op meer zelfstandigheid. Of voorbereiden op wonen in een instelling.

Regelen

Vergoeding

  • U betaalt een eigen bijdrage voor logeeropvang. De hoogte is afhankelijk van de leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Het CAK berekent de eigen bijdrage. Het CAK stuurt ook de rekening.
  • Maak een proefberekening op CAK.nl.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen