Volledig pakket thuis

Wilt u - of uw kind - thuis blijven wonen, maar wel dezelfde zorg ontvangen als in een instelling? Dat kan met een volledig pakket thuis.

Hulp

Een volledig pakket thuis bestaat mogelijk uit:

 • verpleging
 • persoonlijke verzorging
 • begeleiding (individueel en/of dagbesteding)
 • Wlz-behandeling (gespecialiseerde behandeling)
 • vervoer naar een behandeling en/of dagbesteding
 • maaltijden
 • hulp bij het huishouden
 • logeren in een instelling - logeeropvang - om een mantelzorger tijdelijk rust te geven

Let op: kiest u voor een volledig pakket thuis? Dan vergoedt de zorgverzekering uw algemene medische zorg. Uw huisarts is verantwoordelijk voor deze algemene zorg.

Voorwaarden

U ontvangt een volledig pakket thuis onder bepaalde voorwaarden:

 • U ontvangt zorg aan huis in plaats van een instelling als dat kan met uw gezondheid. En uw veiligheid geen gevaar loopt.  
 • Uw zorg thuis is niet duurder dan in een instelling.

Regelen

 • Een volledig pakket thuis is een vorm van Wlz-zorg. U heeft voor zorg vanuit de Wlz een indicatie nodig. Deze indicatie vraagt u aan bij het CIZ.
 • Heeft u een Wlz-indicatie? Dan kunt u kiezen uit verschillende vormen van Wlz-zorg.
 • De zorgverlener adviseert het zorgkantoor over uw aanvraag. Het zorgkantoor bekijkt het advies en besluit of een volledig pakket thuis mogelijk is. 
 • Bent u het niet eens met het besluit van het zorgkantoor? Dan kunt u bezwaar maken bij het zorgkantoor. U kunt eventueel ook in beroep gaan.

Zorgprofiel

 • Bij de Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Kiest u voor een volledig pakket thuis? Dan krijgt u alle zorg die in uw zorgprofiel staat.
 • 1 zorgaanbieder levert al uw zorg. Het zorgkantoor moet wel een contract hebben met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder bespreekt met u hoe u uw zorg precies krijgt. Bijvoorbeeld op welke tijden. Of welke begeleiding u precies nodig heeft.
 • Deze afspraken schrijft u samen in uw zorgplan.

Meerzorg

Heeft u meer zorg nodig dan staat in uw zorgprofiel? Bijvoorbeeld doordat u of uw kind een meervoudige handicap heeft? Dan kunt u een toeslag voor 'meerzorg' aanvragen. Deze toeslag is ook mogelijk bij het volledig pakket thuis. Het zorgkantoor besluit of u recht heeft op meerzorg.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

 • Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.
 • Krijgt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage in te houden op uw uitkering. Bij een groter bedrag verdeelt het  over meer dan 1 maand.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen