Indicatie voor Wlz-zorg

Heeft u - of uw kind - 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? En familie en naasten kunnen u thuis niet meer goed verzorgen? Dan kunt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen.

  • U kunt ook Wlz-zorg aanvragen als u een behandeling nodig heeft voor verbetering van uw aandoening, vaardigheden of gedrag. Dit geldt alleen bij een lichamelijke beperking, dementie en/of een ernstige verstandelijke beperking.

Zorg aanvragen

Zorg thuis of instelling

  • Heeft u - of uw kind - een indicatie voor Wlz-zorg? Dan moet u beslissen waar u de zorg wilt krijgen. U kunt thuis blijven of naar een zorginstelling.
  • Heeft de zorginstelling van uw keuze geen plaats? Dan komt u op de wachtlijst. Intussen krijgt u overbruggingszorg.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen