Cliëntondersteuning in de Wlz

Wilt u hulp bij het vinden van de juiste zorg en de juiste zorgaanbieder? Of vindt u het moeilijk om te overleggen met een zorginstelling? Een cliëntondersteuner helpt u gratis met informatie, advies en ondersteuning.

  • Een cliëntondersteuner helpt u bij het aanvragen van een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook als u een indicatie aanvraagt voor uw minderjarig kind.
  • Heeft u een Wlz-indicatie gekregen? Dan kan een cliëntondersteuner helpen bij het regelen en krijgen van zorg vanuit de Wlz.
  • Uw zorgkantoor zorgt ervoor dat u de juiste ondersteuning krijgt. U kunt hulp krijgen bij:

    - de keuze voor een aanbieder (zorgbemiddeling)
    - de invulling van de zorg (zorgplan en budgetplan)
    - de evaluatie van de zorg

Een cliëntondersteuner komt op voor uw rechten. Hij of zij werkt onafhankelijk van het CIZ,  het zorgkantoor en de zorgaanbieders.

Meer weten?

U kiest zelf uw cliëntondersteuner:

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen