WIA

Bent u langer dan 2 jaar ziek? Of heeft u een beperking waardoor u al 2 jaar - bijna - niet kunt werken? Dan krijgt u misschien een WIA-uitkering van UWV. U krijgt de WIA in plaats van het loon van uw werkgever. Of in plaats van uw ziektewetuitkering.

Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen:

  • IVA-uitkering. IVA betekent Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk een IVA-uitkering als u - bijna - niet kunt werken. En er bestaat een kleine kans is dat u herstelt.
  • WGA-uitkering. WGA betekent Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt mogelijk een WGA-uitkering als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken. De WGA-uitkering kan ook een aanvulling op loon zijn voor mensen die nog gedeeltelijk werken.

Voorwaarden WIA

U kunt een WIA-uitkering aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent langer dan 2 jaar ziek of gehandicapt. En u bent minstens 35% arbeidsongeschikt
  • u verdient na 2 jaar 65% of minder van uw oude loon
  • u heeft er alles aan gedaan om de afgelopen 2 jaar weer aan het werk te gaan
  • toen u ziek werd, werkte u voor een werkgever

UWV beoordeelt of u arbeidsongeschikt bent. En wat u eventueel nog wel kunt

Meer weten?

  • Lees meer over de WIA op UWV.nl

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'WIA'

Alle veelgestelde vragen