Wajong

Kunt u niet werken door een beperking of ziekte die u op jonge leeftijd al kreeg? Dan krijgt u misschien een Wajong-uitkering van UWV. Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

  • De Wajong is op 1 januari 2015 bijna helemaal opgegaan in de Participatiewet
  • U krijgt alleen een Wajong-uitkering als u op jonge leeftijd volledig arbeidsongeschikt bent geraakt
  • In alle andere gevallen heeft u mogelijk recht op een uitkering via de Participatiewet

3 vormen Wajong

De Wajong is niet alleen in 2015 veranderd, maar ook in 2010. Er bestaan daardoor 3  vormen: 'oude Wajong', 'nieuwe Wajong' en 'Wajong 2015' (onder de Participatiewet).

Heeft u al Wajong? Bekijk dan welke rechten u houdt onder de Participatiewet:

Aanvragen

Wilt u weten of u een Wajong-uitkering krijgt? Vraag dan aan UWV een beoordeling arbeidsvermogen. UWV beoordeelt dan of u mogelijkheden heeft om te werken. Dit noemt UWV arbeidsvermogen.

Meer weten? 

 

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Wajong'

Alle veelgestelde vragen