Verantwoordelijkheden als vrijwilliger

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk en niet verplicht. U bepaalt zelf hoeveel uren u werkt en wat u wilt doen. U bent wel verantwoordelijk voor wat u doet. Ook zijn er regels waar u zich als vrijwilliger aan moet houden.

  • U moet vaak een vrijwilligerscontract of overeenkomst tekenen voordat u begint. De vrijwilligersorganisatie wil namelijk zeker weten dat u uw afspraken nakomt.
  • Werkt u zonder de hulp van een vrijwilligersorganisatie? Maak dan duidelijke afspraken met de persoon voor wie u werkt.

Aansprakelijkheid

Tijdens uw werk als vrijwilliger kan iets misgaan. Als u schade veroorzaakt, bent u misschien aansprakelijk. Aansprakelijk zijn betekent dat u volgens de wet verantwoordelijk bent voor de gevolgen van een handeling.

  • Heeft u de schade bewust veroorzaakt? Bijvoorbeeld bij het stelen van materiaal? Dan bent u altijd zelf verantwoordelijk.
  • Heeft u de schade niet bewust veroorzaakt? Dan is de (vrijwilligers)organisatie meestal aansprakelijk als deze de opdrachtgever is van het werk. En als u het werk onbetaald en niet verplicht uitvoerde.
  • Werkt u niet via een vrijwilligersorganisatie? Dan bent u als particulier aansprakelijk voor eventuele schade. Zorg daarom dat u een aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) heeft.

Vrijwilligersverzekering

  • Misschien heeft uw vrijwilligersorganisatie zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers afgesloten.
  • Mogelijk biedt uw gemeente een oplossing. Bijvoorbeeld door een collectieve vrijwilligersverzekering voor alle vrijwilligers binnen haar gemeente.
  • Vraag aan uw vrijwilligersorganisatie of uw gemeente een collectieve vrijwilligersverzekering heeft en welke kosten met deze verzekering gedekt zijn.

Meer weten?

Op nov.nl vindt u meer informatie over de rechten en plichten van vrijwilligers. NOV is de netwerk- en belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Nederland.

 

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Mantelzorg en vrijwilligershulp'

Alle veelgestelde vragen