Thuiszorg

Heeft u thuis hulp of begeleiding nodig? Bijvoorbeeld omdat u een ziekte of beperking heeft of door ouderdom? Dan heeft u misschien recht op thuiszorg: zorg bij u thuis.

Afhankelijk van uw situatie, krijgt u:

  • verzorging en verpleging. Bijvoorbeeld hulp bij douchen, opstaan uit bed en eten. Of hulp bij verzorging van een wond.
  • begeleiding in het dagelijks leven. Praktische vaardigheden en sociale redzaamheid. Zodat u weet hoe u zich moet gedragen bij andere mensen.
  • hulp bij het huishouden. Bijvoorbeeld schoonmaken, opruimen, koken en de was doen.

Regelen

  • Huishoudelijke hulp vraagt u aan bij uw gemeente (Wmo-ondersteuning)
  • Persoonlijke verzorging voor jongeren tot 18 jaar vraagt u aan bij uw gemeente (Jeugdhulp)
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging - bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking - vraagt u aan bij uw gemeente (Wmo-ondersteuning)
  • Begeleiding in het dagelijks leven vraagt u aan bij uw gemeente (Wmo-ondersteuning)
  • Verpleging en persoonlijke zorg bij lichamelijke ziekte of beperking en bij dementie (wijkverpleegkundige) vraagt u aan via de thuiszorginstelling

Particuliere thuiszorg regelt en betaalt u zelf.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen