Kleinschalige woonvoorziening

Een kleinschalige woonvoorziening is voor mensen met een verstandelijke beperking. U woont er in kleinere groepen. En u krijgt hulp van vaste begeleiders.

 • Bewoners hebben een verstandelijke beperking en zijn 18 jaar of ouder.
 • Sommige bewoners hebben weinig hulp nodig, anderen juist dag en nacht.
 • Er zijn ook kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een meervoudige beperking.

Andere namen voor een kleinschalige woonvoorziening zijn:

 • gezinsvervangend tehuis
 • sociowoning
 • wooncentrum
 • woonlocatie
 • woonhuis

Gezinsleven

In een kleinschalige woonvoorziening:

 • heeft elke bewoner overdag zijn eigen activiteiten, bijvoorbeeld werk in een werkvoorziening, school of een dagverblijf
 • lijkt wonen veel op leven in een gezin - elke bewoner heeft zijn eigen taken, zoals boodschappen doen, de kamer opruimen en helpen bij het koken
 • zijn er ook groepsactiviteiten

Vergoeding

 • Wonen met 24-uurszorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt hiervoor een indicatie aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Een Wlz-indicatie kan alleen als u de hele tijd toezicht nodig hebt. Of 24-uurszorg in de buurt. 
 • In sommige woonvoorzieningen krijgt u alleen lichtere hulp. Wonen en zorg zijn dan gescheiden. U huurt zelf de woning. En u moet zelf Wmo-ondersteuning aanvragen aanvragen bij uw gemeente. 

Kosten

 • U betaalt een eigen bijdrage. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening. Dit geldt voor Wlz-zorg én voor Wmo-ondersteuning.
 • U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage uitrekenen met een proefberekening.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties