Gezelschap of toezicht door vrijwilligers

Is de zorg voor een familielid, kind of huisgenoot met een ziekte of beperking soms te zwaar? Dan kan een vrijwilliger u misschien helpen. Bijvoorbeeld door:

  • gezelschap te houden
  • toezicht te houden als iemand niet alleen thuis kan zijn (oppassen)
  • te helpen met het huishouden of de verzorging

Vrijwilliger vinden

  • Een vrijwilligersorganisatie of de thuiszorg kan u helpen om een vrijwilliger te vinden. Hoe vaak de vrijwilliger bij u thuis komt, is afhankelijk van hoeveel tijd de vrijwilliger heeft. En wat u zelf wilt.
  • Uw gemeente kan ook helpen om een vrijwilligersorganisatie te vinden. U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente. In vrijwilliger vinden voor hulp vindt u een overzicht met websites en mogelijke vrijwilligersorganisaties.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen