Advies bij complex probleemgedrag

Laat iemand ernstig probleemgedrag zien? Dan moet een zorgverlener een cliënt soms stevig vasthouden of vastbinden (fixatie). Of zelfs opsluiten in een lege kamer (separatie). Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) helpt mensen met ernstige problemen en biedt extra hulp.

  • Het CCE is er voor mensen die langdurig zorg nodig hebben. Vaak hebben ze een indicatie voor Wlz-zorg (zorg uit de Wet langdurige zorg).

Rol CCE

  • Het CCE komt - gratis - in actie als normale zorg niet meer helpt bij een cliënt.
  • Bijvoorbeeld cliënten, ouders en mantelzorgers kunnen het CCE inschakelen.
  • Het CCE heeft een netwerk van onafhankelijke deskundigen. Bijvoorbeeld psychiaters en verpleegkundigen. Ze praten met mensen met ernstig probleemgedrag. Maar ook met ouders en zorgverleners.
  • De deskundigen van het CCE schrijven een advies. Bijvoorbeeld hoe de zorg voor de cliënt kan verbeteren.
  • De zorginstelling blijft verantwoordelijk voor de zorg. Soms helpen deskundigen van het CCE met het uitvoeren van het advies.

Meer weten?

  • Lees meer op CCE.nl. U vindt daar ook het aanmeldformulier
  • Lees meer over onvrijwillige zorg en rechten van cliënten op Dwangindezorg.nl

 

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties