Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Kunt u niet werken omdat u al langere tijd ziek bent? Of lukt het u niet om werk te vinden door een beperking? UWV ondersteunt u bij het vinden van werk. Als u niet kunt werken, dan geeft UWV u tijdelijk een inkomen.

Wat doet UWV?

Namens de overheid keert UWV werknemersverzekeringen uit (zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet).

Uw werkgever of uitkeringsinstantie (zoals UWV) betaalt voor u een werknemersverzekering aan de Belastingdienst. Dit verzekert u tegen het verliezen van uw inkomen. Oorzaken hiervoor kunnen zijn: verlies van uw baan, arbeidsongeschiktheid of ziek worden.

Naast het uitkeren van geld, heeft UWV ook andere taken:

  • u helpen met het vinden of houden van werk. Hiervoor werkt UWV samen met uw gemeente.
  • beoordelen of u arbeidsongeschikt bent. Arbeidsongeschikt wil zeggen dat u door een ziekte, ongeval of beperking niet kunt werken.
  • beheren van uw persoonlijke gegevens over uw werk of uitkering. Daardoor hoeft u al uw persoonlijke informatie maar één keer door te geven aan de overheid.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)'

Alle veelgestelde vragen