Toeslag op uitkering of loon

Als uw inkomen onder het sociaal minimum ligt, krijgt u misschien een toeslag: een extra bedrag van UWV. Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om te kunnen leven.

Deze toeslag is iets anders dan de zorgtoeslag, de huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag.

Aanvulling

De toeslag vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Blijft u met de toeslag onder het sociaal minimum? Dan kunt u misschien bijstand krijgen bij uw gemeente.

 

Voorwaarden

Bent u 18 jaar of ouder? En is uw inkomen lager dan het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan kunt u misschien een toeslag krijgen. Bijvoorbeeld als:

  • u een uitkering van UWV heeft
  • u langer dan 1 jaar ziek bent en uw werkgever betaalt minder dan het sociaal minimum
  • u een Ziektewet-uitkering ontvangt van uw (ex-)werkgever

Ook uw leefsituatie is van belang:

  • Bent u alleenstaand? Dan kijkt UWV hoe hoog uw inkomen is
  • Bent u getrouwd of heeft u een relatie die u dezelfde rechten geeft? Dan tellen ook de inkomsten van uw partner mee. Zoals betaald werk, een uitkering, pensioen of studiefinanciering

Aanvragen

U vraagt de toeslag aan bij UWV.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Toeslag op uitkering of loon'

Alle veelgestelde vragen