Rolstoel in zorginstelling

Zorginstellingen hebben rolstoelen die alle bewoners kunnen gebruiken. Heeft u een aangepaste rolstoel of scootmobiel nodig? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Woont u in een zorginstelling, maar krijgt u daar géén behandeling? Dan is de gemeente verantwoordelijk voor een rolstoel of scootmobiel.  
  • Krijgt u wel behandeling in de zorginstelling waar u ook woont? Dan worden de hulpmiddelen vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U hoeft dan niet naar de gemeente. 

Tip: vraag aan uw zorginstelling of zorgkantoor of bij uw indicatie voor verblijf in de instelling ook 'behandeling' zit.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Rolstoel in zorginstelling'

Alle veelgestelde vragen