Risico's van uitgaan

Veel jongeren en jong volwassenen houden van uitgaan.

Maar jongeren zijn vaak impulsiever en nemen grotere risico’s dan (jongere) kinderen en volwassenen. Ook als het gaat om uitgaan en gebruik van drugs en alcohol.

Riskant gedrag is niet altijd negatief. Het gaat ook over het ontwikkelen van een eigen identiteit en het verkennen van grenzen. In plaats van risicogedrag te vermijden, kunt u jongeren ook leren zelf risico’s beter in te schatten en er bewuster mee om te gaan.

Ga voor meer informatie naar www.veiligheid.nl

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Gezond leven en preventie'

Alle veelgestelde vragen