Woonbegeleiding

Wilt u zelfstandig wonen, maar heeft u hierbij hulp nodig? Dan kunt u begeleid wonen. Woonbegeleiding is hulp van een begeleider of zorginstelling bij zelfstandig wonen.

U krijgt woonbegeleiding als u:

  • deels zelfstandig kunt wonen
  • een ziekte, beperking of psychische aandoening heeft , en u heeft hierdoor hulp nodig, bijvoorbeeld bij het omgaan met geld, het vinden van werk of het opbouwen van sociale contacten

Woonbegeleiding is ook geschikt voor jongeren met een beperking die zelfstandig gaan wonen. 

Begeleiding regelen

Kosten

  • Uw gemeente betaalt de kosten van de woonbegeleider: vanuit de Wmo of de Jeugdwet.
  • Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor Wmo-zorg. Het CAK berekent de hoogte van uw bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.
  • U betaalt de kosten voor de woning zelf. Soms krijgt u huurtoeslag.
  • U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb): met dit geldbedrag kunt u zelf zorg en begeleiding inkopen. Voor een pgb betaalt u ook een eigen bijdrage.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties