Psychische hulp

Voor psychische (geestelijke) hulp kunt u terecht bij uw huisarts. Of bij een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Zij geven lichte psychische hulp. De huisarts kan u ook doorverwijzen voor basis GGZ (bij lichte of matige klachten) of gespecialiseerde GGZ (bij zwaardere problemen). Dit geldt voor kinderen, jongeren en volwassenen. 

Basis GGZ 

Basis GGZ is voor mensen met lichte tot matige psychische problemen:

  • gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater
  • een vorm van e-health (e-health zijn programma’s op internet)
  • een combinatie van gesprekken en e-health

Gespecialiseerde GGZ

Heeft u ernstige psychische problemen? Dan kunt u terecht bij een gespecialiseerde GGZ. Hiervoor verwijst uw huisarts of een POH-GGZ u door naar een GGZ-instelling. Dit heet ambulante behandeling: zorg op afspraak. Bijvoorbeeld begeleiding door een gespecialiseerde verpleegkundige in een polikliniek. Soms krijgt u deze zorg tijdens een opname in een GGZ-instelling.

Regelingen

  • Kinderen en jongeren met psychiatrische en psychische problemen kunnen terecht bij jeugd-GGZ. Deze zorg valt onder de Jeugdwet. Voor toegang tot jeugdhulp kunt u terecht bij uw gemeente.
  • Ambulante GGZ voor volwassenen (therapieën en behandelingen 'op afspraak') valt onder de zorgverzekering. Het Zorginstituut Nederland bepaalt welke therapieën worden vergoed in het basispakket. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kunnen ook andere therapieën vergoed worden. Vraag hierover meer informatie aan uw zorgverzekeraar. Of kijk in uw polis wat wel en niet wordt vergoed. 
  • Opname in een GGZ-instelling voor volwassenen vergoedt de zorgverzekeraar de eerste 3 jaar. Na 3 jaar heeft u een indicatie nodig voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Uw GGZ-instelling geeft u hierover meer informatie.  

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen