Hulpverlening bij verslaving

Wilt u advies en hulp bij een verslaving? Ga dan naar uw huisarts. U krijgt direct hulp of een doorverwijzing naar gespecialiseerde verslavingszorg. Ook maatschappelijk werk kan hulp bieden. Hiervoor heeft u geen doorverwijzing nodig. 

Gespecialiseerde verslavingszorg

Verslavingszorg is vaak ambulant. Dat betekent dat u op afspraak naar de zorginstelling gaat. Of de hulpverlener komt bij u thuis. Soms is er een wachttijd voor de behandeling. Is een tijdelijke opname in een verslavingskliniek beter? Dan duurt zo’n opname meestal enkele weken. U krijgt begeleiding bij het ‘afkicken’ en eventueel ook medicijnen.

  • Voor jongeren tot 18 jaar valt de verslavingszorg onder de Jeugdwet. Kijk voor meer informatie op Toegang tot jeugdhulp
  • Bent u volwassen? Dan valt verslavingszorg onder de zorgverzekering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden alleen zorg van bepaalde zorginstellingen. Vraag hierover meer informatie aan uw zorgverzekeraar. Of kijk in uw polis wat wel en niet wordt vergoed.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen