Dagbesteding voor volwassenen

Wilt u uw dag nuttig invullen? En contact hebben met andere mensen? Dan kunt u misschien terecht bij verschillende organisaties voor dagbesteding. Dagbesteding voorkomt ook overbelasting van uw mantelzorgers.

Activiteiten vrijwilligers

In veel wijken zijn regelmatig activiteiten door vrijwilligers. Ook mensen met een beperking kunnen meedoen. Eventueel met extra persoonlijke begeleiding.

 • koffie-ochtenden in het buurthuis
 • gezamenlijke uitstapjes

Activiteitencentrum (of dagbestedingscentrum)

Heeft u geen baan of gaat u niet - meer - naar school? Dan kunt u misschien terecht bij een activiteitencentrum waar u bijvoorbeeld kunt:

 • knutselen
 • sporten
 • bloemschikken
 • toneelspelen
 • kaarsen maken
 • producten inpakken

U kunt ook begeleiding krijgen bij allerlei dagelijkse handelingen. Zoals:

 • boodschappen doen
 • met geld leren omgaan
 • met het openbaar vervoer (ov) reizen

Een activiteitencentrum is meestal onderdeel van een instelling voor gehandicaptenzorg. Bijvoorbeeld voor mensen met een lichamelijke beperking, zintuiglijke beperking of verstandelijke beperking. Ook GGZ-instellingen bieden dagbesteding voor hun cliënten.

Zorgboerderij

Wilt u graag met dieren werken of in de tuin? Dan kunt u terecht op een zorgboerderij. Een zorgboerderij werkt niet samen met een instelling.

Regelen

U regelt dagbesteding op de volgende manier:

 • Wilt u mensen ontmoeten in de wijk? Of meedoen aan een spelletjesmiddag in een buurthuis? Dan regelt uw gemeente dat vanuit de Wmo. U hoeft hiervoor geen indicatie aan te vragen. Vraag uw gemeente om meer informatie.
 • Wilt u dagbesteding die precies past bij uw situatie? Dan sluit een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo mogelijk aan bij uw wensen. Vraag uw gemeente om meer informatie.
 • Wilt u dagbesteding en heeft u een ernstige beperking? Dan regelt u dagbesteding mogelijk via zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Vervoer

Uw zorgverzekeraar regelt en vergoedt vaak het vervoer van en naar de dagbesteding.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen