Crisisdienst en crisisopvang

Heeft u problemen en tijdelijk onderdak en begeleiding nodig? Dan kunt u terecht bij de crisisdienst of crisisopvang.

Bij de crisisdienst kunt u terecht als u met spoed psychische - geestelijke - hulp nodig heeft. Bij de crisisopvang kunt u terecht wanneer u psychische of sociale problemen heeft, maar niet meteen hulp nodig heeft.

Crisisdienst

Heeft u met spoed psychische hulp nodig? Bel dan uw huisarts. Uw huisarts schakelt de crisisdienst in.

 • De crisisdienst is altijd bereikbaar: 7 dagen per week, 24 uur per dag..
 • Een team van psychiaters, psychologen en verpleegkundigen geeft hulp. Zij schakelen meestal ook uw gezin of familie in.
 • U kunt na de spoedbehandeling weer naar huis. Of u blijft nog een tijd in de instelling voor verdere behandeling.

Crisisopvang

U kunt psychische klachten krijgen door verschillende problemen. Bijvoorbeeld door problemen in uw relatie, een mishandeling, geldproblemen, werkloosheid of omdat u rouwt doordat iemand is overleden. Soms lukt het dan niet meer om thuis te blijven wonen. U kunt dan terecht in de crisisopvang.

 • In de crisisopvang krijgt u hulp van een vaste begeleider.
 • Samen stelt u een plan van aanpak op.
 • In dit plan staat welke hulp u precies nodig heeft om uw problemen op te lossen.

Iemand woont meestal enkele maanden in een crisisopvang.

Crisisopvang regelen

U kunt crisisopvang op 2 manieren regelen:

 1. Kunt u door psychosociale problemen tijdelijk niet thuis wonen? Bijvoorbeeld door problemen in uw relatie of werkproblemen? Dan regelt u crisisopvang via uw gemeente.
 2. Kunt u door psychische problemen tijdelijk niet thuis wonen? Kijk op basis van uw situatie hoe u crisisopvang regelt:
 • Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg? Neem dan contact op met uw zorgkantoor. Zij regelen uw crisisopvang vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Heeft u geen indicatie voor Wlz-zorg? Vraag dan uw zorgverzekeraar om uw crisisopvang te regelen. Dit doen ze vanuit de Zorgverzekeringswet, ook wel een kortdurend verblijf genoemd (eerstelijns verblijf).
 • Is uw kind jonger dan 18 jaar? Schakel dan uw huisarts in. Of de politie. U kunt ook terecht bij uw gemeente. Uw gemeente moet voor uw kind toegang tot jeugdhulp regelen. Dit staat in de Jeugdwet.

Gedwongen behandeling

Iemand kan niet zomaar tegen zijn zin opgenomen worden in een crisisopvang. Is er een gevaarlijke situatie? Dan kan de politie de crisisdienst inschakelen. Als het nodig is vraagt de psychiater een inbewaringstelling aan. Dit is een maatregel om iemand met spoed te laten opnemen in een instelling (gedwongen opname).

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties