Pgb beëindigen

Wilt u uw persoonsgebonden budget (pgb) stoppen? Neem dan contact op met de organisatie van wie u uw pgb krijgt.

  • Uw gemeente
    Pgb voor Wmo-ondersteuning of jeugdhulp.
  • Uw zorgkantoor
    Pgb voor Wlz-zorg.
  • Uw zorgverzekeraar
    Pgb voor wijkverpleging of intensieve kindzorg.

Schriftelijk stoppen

Heeft u uw pgb stopgezet? Dan moet u ook de zorgovereenkomst met uw zorgverlener(s) stoppen. Dit moet u schriftelijk - via e-mail of brief - doen. Misschien is er een opzegtermijn.

Ongewild stoppen

Uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar kan uw pgb ook stoppen. Ook al wilt u dat niet. Bijvoorbeeld als u niet meer aan de voorwaarden voldoet. Of als u zich niet aan de regels houdt. 

  • Vraag bij uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar wat de voorwaarden en de regels zijn.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties