Pgb aanvragen

Wilt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen? Waar u moet zijn, hangt af van de zorg die u nodig heeft. Er zijn 4 soorten pgb’s:

1. Zorg of ondersteuning aanvragen

U moet eerst weten welke zorg u - of uw kind - nodig heeft. Vraag daarom een indicatie of doorverwijzing aan voor zorg bij:

 • uw gemeente: voor jeugdhulp of Wmo-ondersteuning
 • een thuiszorginstelling of uw zorgverzekeraar: voor verpleging en verzorging thuis
 • het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ): voor zorg uit de Wlz

2. Waar pgb aanvragen?

Heeft u een indicatie of doorverwijzing? Vraag dan een pgb aan:

 • Wmo-budget of jeugdhulp-budget
  Bij uw gemeente. Ook als u een Wmo-ondersteuning of jeugdhulp in natura wilt omzetten in een pgb.
 • Zvw-budget
  Bij uw zorgverzekeraar. Als u een doorverwijzing heeft voor verpleging of verzorging van de wijkverpleegkundige.
 • Wlz-zorg
  Het CIZ bepaalt welke zorg u nodig heeft. Het CIZ geeft uw voorkeur door aan het zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt of een pgb bij u past. Heeft u al Wlz-zorg in natura en wilt u dat omzetten in een pgb? Dan kunt u direct contact opnemen met uw zorgkantoor.

3. Beoordelen aanvraag

 • De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar vraagt u om informatie. Bijvoorbeeld een budgetplan. Wat u precies mee moet sturen, hoort u bij uw aanvraag. 
 • De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar beoordeelt daarna of u voldoet aan de voorwaarden voor een pgb. Die verschillen per soort pgb.
 • Is uw aanvraag voor een pgb afgewezen? Dan kunt u de zorg uit uw indicatie of doorverwijzing in natura krijgen. Uw gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor regelt dan de zorg voor u.

4. Toekenning pgb

 • Voldoet u aan de voorwaarden? Dan stuurt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar u een toekenningsbeschikking of een toekenningsbericht. Hierin staat dat u een pgb krijgt. En hoe hoog uw budget is.

5. Zorg regelen

 • U maakt afspraken met 1 of meer zorgverleners over de zorg die u nodig heeft.
 • Deze afspraken legt u vast in een zorgovereenkomst. Op voorbeelden van overeenkomsten vindt u enkele voorbeelden van contracten.
 • U krijgt het geld niet op uw eigen rekening. De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverlener(s). Dit heet het `trekkingsrecht'.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties