Instanties die betrokken zijn bij het pgb

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u met de volgende instanties te maken krijgen:

Uw gemeente

Uw gemeente bekijkt welke hulp u nodig heeft om zelfstandig te wonen. Uw gemeente is ook verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdhulp. Uw gemeente beoordeelt of u de hulp zelf kunt inkopen met een Wmo-budget of een Jeugdwet-budget.

U kunt bij uw gemeente ook terecht met vragen over:

 • de aanvraag van een Wmo-budget of Jeugdwet-budget
 • de hoogte van uw Wmo-budget of Jeugdwet-budget
 • welke hulp u wel en niet mag inkopen met uw Wmo-budget of Jeugdwet-budget

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

U kunt bij het CIZ een indicatie aanvragen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zorgkantoor

Het zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag voor een Wlz-budget. Het zorgkantoor betaalt het Wlz-budget. In elke regio is 1 zorgkantoor. Uw zorgverzekeraar weet bij welk zorgkantoor u moet zijn.

U kunt bij het zorgkantoor terecht met vragen over:

 • de aanvraag van een Wlz-pgb
 • de hoogte van uw Wlz-budget
 • de zorg die u wel of niet met uw Wlz-budget mag inkopen

CAK

Het CAK  berekent uw eigen bijdrage voor de Wlz en de Wmo. Het CAK stuurt u ook de rekening.

U kunt bij het CAK terecht met vragen over:

 • de hoogte van uw eigen bijdrage als u een pgb heeft van uw gemeente of zorgkantoor; bel dan:
  - eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo (= Wmo-budget): 0800 1925
  - eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz (= Wlz-budget): 0800 0087

Belastingdienst

U kunt bij de Belastingdienst terecht met vragen over:

 • loonheffingen
 • premies voor werknemersverzekeringen
 • bijdrage voor de Zorgverzekeringswet
 • belastingregels bij secundaire arbeidsvoorwaarden

Bel de Belastingdienst op 0800 0543.

Belangenverenigingen

De belangrijkste belangenvereniging voor mensen met een pgb is:

Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig en behandelt klachten over bijna alle overheidsinstanties.

Telefoon: 0800 335 55 55 
Postadres: Antwoordnummer 10870
2501 WB Den Haag

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Bij de aanvraag van zorg of ondersteuning heeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Uw gemeente of zorgkantoor helpt u hierbij.

Aanbieders van onafhankelijke cliëntondersteuning:

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen