Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat elk kind recht heeft op onderwijs dat past bij zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden. Dat geldt ook voor kinderen die extra hulp nodig hebben.

  • Passend onderwijs zorgt voor het juiste onderwijs voor uw kind. Zodat wordt voorkomen dat uw kind thuiszit
  • Passend onderwijs vindt plaats op een gewone school. En als dat niet gaat, op een speciale school
  • Passend onderwijs richt zich op wat uw kind wél kan

Zorgplicht

Scholen hebben een zorgplicht. Heeft uw kind extra hulp nodig? Dan moet de school een passende plek zoeken.

  • De school die u kiest, kijkt eerst of zij goede hulp en begeleiding kan bieden
  • Lukt dat niet? Dan zoekt de school een andere school voor uw kind. Scholen in de regio werken met elkaar samen om dit te regelen

Basisondersteuning

Uw kind heeft recht op basisondersteuning:

  • In een ondersteuningsplan staat welke hulp een school kan bieden. Bijvoorbeeld  hulp bij dyslexie of gedragsproblemen. Of extra begeleiding omdat uw kind slimmer  of minder slim is dan andere kinderen.
  • De kwaliteit van de ondersteuning moet voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie. 

Extra begeleiding 

Speciale scholen bieden in de regio extra begeleiding aan leerlingen. Bijvoorbeeld een aparte klas voor leerlingen met autisme. Of een training in sociale vaardigheden.

In het ondersteuningsprofiel van een speciale school leest u welke extra begeleiding uw kind krijgt.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Veelgestelde vragen over 'Passend onderwijs'

Alle veelgestelde vragen