Overlijdensuitkering

Is uw partner of ouder overleden? En kreeg hij of zij een uitkering? Dan ontvangt u als nabestaande meestal eenmalig een overlijdensuitkering. U krijgt deze overlijdensuitkering als uw partner of ouder een van de volgende uitkeringen kreeg:

  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet)
  • AOW-pensioen
  • Anw-uitkering

U ontvangt een eenmalige overlijdensuitkering als u:

  • de partner bent
  • of als u een kind van de overledene bent (als de partner er niet meer is).
  • of als u degene bent met wie de overledene in één huis woonde (als er geen kind van de overledene meer is). U moet wel op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) als de overledene

Hoogte overlijdensuitkering

De uitkering is gelijk aan 1 maand bruto uitkering. Uitkeringsinstantie UWV of de Sociale Verzekeringbank (SVB) keert ook het opgebouwde vakantiegeld uit (met aftrek van de wettelijk verschuldigde inhoudingen).

Aanvragen

  • UWV of de SVB sturen u na het overlijden automatisch een aanvraagformulier voor de eenmalige overlijdensuitkering.

Meer weten?

  • Lees meer over overlijden en de Ziektewet op UWV.nl
  • Lees over overlijden en de AOW op SVB.nl
  • Andere zaken die u moet regelen als iemand overleden is vindt u op Overheid.nl

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Overlijdensuitkering'

Alle veelgestelde vragen