Ouderenmishandeling

Ook ouderen kunnen mishandeld worden. Bijvoorbeeld:

 • Lichamelijke mishandeling, zoals slaan, knijpen of vastbinden.
 • Psychische mishandeling, zoals pesten, bedreigen of uitschelden.
 • Seksueel misbruik.
 • Geen aandacht en verzorging geven. Bijvoorbeeld geen eten en drinken geven.
 • Stelen van geld en/of eigendommen.
 • Eenzaam laten worden. Bijvoorbeeld door post achter te houden. Of geen bezoek te laten ontvangen.

Ontstaan ouderenmishandeling

Het mishandelen van een oudere gebeurt vaak door iemand die dicht bij de oudere staat: een familielid, een mantelzorger of professionele verzorger. Ook in zorginstellingen komt ouderenmishandeling voor.

Let bij ouderenmishandeling op de volgende aanwijzingen:

 • Verwondingen.
 • Een oudere kan geen verklaring geven voor de verwondingen.
 • Een schrikreactie bij de oudere als iemand hem of haar aanraakt.
 • Depressie of angst die niet te verklaren is.
 • Angstig of teruggetrokken gedrag.

Wat kunt u doen?

 • Op Slachtofferhulp leest u meer over praktische, juridische en financiële hulp voor ouderen die slachtoffer zijn van mishandeling.
 • Meld Ouderenmishandeling in huiselijke kring bij het gratis meldpunt Veilig thuis: 0800 2000.
 • Meld ouderenmishandeling in een zorginstelling op Landelijk Meldpunt Zorg.
 • Werkt u als vrijwilliger met ouderen? Op de website van de Rijksoverheid vindt u een brochure. Hierin leest u meer over aanwijzingen van ouderenmishandeling en het voorkomen van ouderenmishandeling.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Ouderenmishandeling'

Alle veelgestelde vragen