Orthopedagogisch centrum

Heeft uw kind een licht verstandelijke beperking en zorgt zijn of haar gedrag voor een ernstig probleem? Bijvoorbeeld een verslaving of crimineel gedrag? Dan kan een orthopedagogisch centrum uw kind misschien helpen en de problemen behandelen.

Wat is orthopedagogische zorg?

Orthopedagogische zorg is gespecialiseerde hulp gericht op een goede ontwikkeling (sociaal en emotioneel) van uw kind in uw gezin en in de samenleving. Orthopedagogische zorg behandelt ook psychiatrische stoornissen bij uw kind.

Oorzaken gedragsproblemen

Mogelijke oorzaken van gedragsproblemen zijn: een psychiatrische stoornis, trauma of problemen in het gezin (mishandeling door ouders of seksueel misbruik).

Hulp

Een orthopedagogisch centrum biedt:

  • naschoolse dagbehandeling: hulp in het centrum - uw kind gaat na schooltijd naar het centrum en blijft er eten - na het eten gaat uw kind naar huis
  • gezinsbehandeling: hulp bij uw gezin thuis - de hulpverlener helpt u om beter met uw kind om te gaan - bij crisissituaties is de begeleiding heel intensief
  • families first: crisishulp voor ouders met een kind met een licht verstandelijke beperking
  • therapie: bijvoorbeeld creatieve therapie, muziektherapie of weerbaarheidstherapie
  • arbeidstraining: uw kind leren hoe hij of zij (weer) kan werken, of een opleiding kan volgen
  • behandeling met verblijf: uw kind woont maximaal 3 jaar in het centrum voor behandeling

Begeleiding kan thuis of in het centrum. Het centrum betrekt u als ouder of opvoeder bij de behandeling.

Vergoeding

De hulp en behandeling in een orthopedagogisch centrum is jeugdhulp. Uw kind krijgt toegang tot jeugdhulp via uw gemeente. Uw gemeente regelt de vergoeding vanuit de Jeugdwet. Vraag uw gemeente om meer informatie.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Orthopedagogisch centrum'

Alle veelgestelde vragen