Toegang tot zorg

Heeft u - of uw kind - zorg nodig? En wilt u weten hoe u hulp regelt? Lees dan de volgende 7 stappen: 

1. Hulpvraag bepalen

 • Bepaal eerst wat uw hulpvraag is. En welke zorg of ondersteuning u nodig heeft. Met een duidelijke hulpvraag kunt makkelijker bepalen bij welke instantie u in stap 2 moet zijn voor een indicatie.

2. Indicatie of doorverwijzing

 • U heeft een indicatie of doorverwijzing nodig om bepaalde zorg te krijgen.
 • Een deskundige onderzoekt welke hulp of zorg u nodig heeft, hoelang en hoeveel.
 • De uitslag van het onderzoek heet een indicatie, een doorverwijzing of een beschikking.

3. Kies leveringsvorm

 • Na de indicatie bepaalt u de leveringsvorm. Meestal kiest u uit 'zorg in natura' of een persoonsgebonden budget (pgb).
 • Zorg in natura is zorg van een zorgaanbieder waarmee uw gemeente of zorgkantoor een contract heeft. Met een persoonsgebonden budget krijgt u een geldbedrag om zelf zorg in te kopen.
 • Sommige vormen van zorg krijgt u alleen in natura. Bijvoorbeeld een gespecialiseerde behandeling.

4. Kies zorgaanbieder

 • Kiest u voor een persoonsgebonden budget? Dan kiest u zelf uw zorgaanbieders.
 • Bij zorg in natura kiest u uit zorgaanbieders waar het zorgkantoor of de zorgverzekeraar een contract mee heeft. Heeft u een restitutiepolis bij uw zorgverzekeraar? Dan heeft u volledig vrije keuze. 
 • U kunt zorgaanbieders vergelijken via KiesBeter.nl of Zorgkaartnederland.nl

5. Maak afspraken

 • U spreekt met de zorgaanbieder of de zorgverlener af welke zorg en ondersteuning u precies krijgt.
 • U geeft hierbij uw eigen wensen aan. Een zorgplan helpt u hierbij.
 • De zorg moet passen bij uw indicatie of doorverwijzing. 

6. Evalueren

 • Verandert uw zorgvraag? Heeft u meer of andere zorg nodig? Denk af en toe na of de zorg en ondersteuning nog passen bij wat u wilt.
 • U bespreekt een nieuwe situatie en andere wensen zelf met uw zorgverlener(s). 

7. Betalen

 • De overheid betaalt meestal het grootste deel van uw zorgkosten.
 • Het deel dat u zelf betaalt, heet uw eigen bijdrage. In de zorgverzekering heet dit het eigen risico. 
 • U krijgt een rekening voor de eigen bijdrage van het CAK of van de zorgverzekeraar.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties