Sociaal raadslieden

Sociaal raadslieden geven gratis advies. Ze weten precies waar u recht op heeft. En bij welke organisatie u wat moet regelen. Ze helpen bijvoorbeeld met formulieren invullen en brieven schrijven. Of met klachtenprocedures.

Sociaal raadslieden geven informatie over:

  • uitkeringen. Bijvoorbeeld de WW, bijstand, WIA en AOW;
  • werk. Bijvoorbeeld ontslag, ziekte en arbeidsomstandigheden
  • belastingen
  • schulden
  • huur
  • echtscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag, erfenis
  • klachten over dienstverlening
  • onderwijs en studiefinanciering
  • zorg

Adressen

In veel gemeenten zijn sociaal raadslieden. Er zijn spreekuren waar u vragen kunt stellen.

Op Sociaalwerknederland.nl vindt u adressen en websites van sociaal raadslieden bij u in de buurt.

 Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen