Opvoedondersteuning

Veel ouders hebben vragen over opvoeding. Waar kunt u terecht?

 • Op Opvoeden.nl leest u meer over opvoeden bij verschillende leeftijden van kinderen. De informatie is gecontroleerd door professionals uit de praktijk.
 • Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin bij u in de buurt.
 • Bij Vrijwilligershulp bij de opvoeding
 • Bij Wijkteams die in veel gemeenten - delen van - taken overnemen.
 • Bij welzijnsinstellingen en het maatschappelijk werk.
 • Bij psychologen en pedagogen (praktijken).
 • Bij lokale organisaties zoals het Opvoedbureau, het Steunpunt Opvoeding en de Opvoedwinkel.

Opvoedadvies jeugd met een beperking

Voor vragen over jeugd met een psychische aandoening of beperking kunt u terecht bij:

 • MEE: als uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking heeft
 • Balans: als uw kind leerproblemen, ADHD en/of autisme heeft
 • een maatschappelijk werker van een instelling voor speciaal onderwijs
 • een zorg- en adviesteam van school

Opvoedondersteuning jeugd met een beperking

Het Nederlands Jeugdinstituut kent 4 vormen van opvoedondersteuning voor kinderen met gedragsproblemen, een ontwikkelingsstoornis of een beperking:

 • opvoedadvies: bijvoorbeeld voorlichting of een adviesgesprek
 • oudercursussen: trainingen voor groepen ouders met vergelijkbare opvoedproblemen
 • opvoedadvies via huisbezoeken, bijvoorbeeld video hometraining en homestart
 • gecombineerde programma's, bijvoorbeeld Triple P (positief pedagogisch programma)

Vergoeding

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Opvoedondersteuning'

Alle veelgestelde vragen