Onderzoek door jeugdpsychiater

Duren problemen met uw kind erg lang? Of zijn problemen heel heftig? Vraag eerst hulp van uw huisarts. Of van het jeugdteam - sociale wijkteam - in uw gemeente. Daarna is onderzoek mogelijk door een kinderpsychiater of jeugdpsychiater.

  • Een psychiatrisch probleem is gedrag waar uw kind zelf elke dag last van heeft.
  • Bijvoorbeeld: een angststoornis, autisme, ADHD en depressie.

Huisarts of gemeente

  • Uw huisarts - of een jeugdteam - bespreekt de problemen van uw kind.
  • Uw huisarts - of het jeugdteam - kan uw kind misschien helpen zonder een psychiatrische diagnose. Mogelijk met advies van deskundigen. Bijvoorbeeld een GGZ-instelling.
  • Een bevoegde psycholoog kan uw kind onderzoeken. Vraag uw huisarts om een doorverwijzing.

Psychiater

  • Een psychiater stelt vast of er een psychiatrisch probleem is.
  • Een psychiater kan ook een behandeling geven. Of medicijnen voorschrijven.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Onderzoek door jeugdpsychiater'

Alle veelgestelde vragen