Omgaan met schulden

Het is belangrijk om beginnende schulden en betalingsachterstanden zo snel mogelijk aan te pakken. Het is handig als u eerst een overzicht maakt van uw inkomsten en uitgaven. Lees hoe u dat doet.

Hulp om schulden op te lossen

Lukt het niet om uw problemen zelf op te lossen? Dan kunt u hulp krijgen van een instantie. Bijvoorbeeld:

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Omgaan met schulden'

Alle veelgestelde vragen