Naschoolse dagbehandeling

Naschoolse dagbehandeling is er voor jongeren met gedragsproblemen. Uw kind krijgt begeleiding en u krijgt hulp bij het opvoeden. Naschoolse dagbehandeling overlegt ook met de school van uw kind.

  • Uw kind gaat na schooltijd naar het centrum. Uw kind blijft er tot na het eten (tot ongeveer 18.30 uur).
  • Uw kind zit in een groep met kinderen van dezelfde leeftijd.
  • Er is vooral aandacht voor sociale vaardigheden. Bijvoorbeeld voor spelen met andere kinderen.
  • Zelf leert u hoe u met uw kind kunt omgaan. Bijvoorbeeld met persoonlijke gesprekken of begeleiding van een hulpverlener thuis.

Hulp regelen

Heeft u hulp nodig vanwege gedragsproblemen bij uw kind? Dan kunt u zich aanmelden voor jeugdhulp.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Naschoolse dagbehandeling'

Alle veelgestelde vragen