Nabestaandenuitkering Anw

Met een nabestaandenuitkering Anw ontvangt u een basisinkomen als uw partner overlijdt. Kinderen van overledenen hebben ook recht op een Anw-uitkering. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt het bedrag uit.

U krijgt een nabestaandenuitkering Anw als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • uw partner woonde of werkte in Nederland
  • u ontvangt nog geen AOW-uitkering
  • Daarnaast zorgt u voor een kind jonger dan 18 jaar, óf u bent meer dan 45% arbeidsongeschikt

 Het maakt niet uit of u getrouwd was of samenwoonde met uw overleden partner.

Andere uitkeringen

  • Voor kinderen tot 16 jaar van wie beide ouders zijn overleden, bestaat de wezenuitkering Anw. Deze uitkering is ook voor geadopteerde kinderen.
  • Soms krijgt een kind van 16 tot 21 jaar ook een Anw-uitkering. Lees meer op de pagina extra voorwaarden.

Aanvragen

  • Was u getrouwd of geregistreerd partner? Dan hoeft u het overlijden niet door te geven aan de SVB. U moet het overlijden wel melden aan uw gemeente. Vaak doet de uitvaartondernemer dit al voor u.
  • De gemeente geeft het overlijden van uw partner automatisch door aan de SVB. De SVB stuurt u daarna direct meer informatie over de Anw en een aanmeldformulier.
  • Woonde u samen met uw partner? Dan vraagt u zelf een nabestaandenuitkering aan bij de SVB.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Nabestaandenuitkering Anw'

Alle veelgestelde vragen