Medisch kinderdagverblijf

Een medisch kinderdagverblijf (MKD) biedt dagopvang voor kinderen - van 0 tot 7 jaar - met een ernstig ontwikkelingsprobleem. Het wordt ook wel dagbehandeling jonge kind (DJK) genoemd.

  • Een MKD is er voor kinderen die achterlopen met hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door psychische, lichamelijke of sociale problemen, ADHD, autisme, eetproblemen of slaapproblemen.

Hulp

  • Een team deskundigen onderzoekt en behandelt uw kind. Bijvoorbeeld een psycholoog, orthopedagoog, fysiotherapeut en logopedist.
  • In een behandelplan staat welke hulp uw kind krijgt. Sommige kinderen krijgen bijvoorbeeld dagbehandeling. Een kind gaat dan 2 of 3 dagdelen (ochtenden of middagen) naar het MKD. Vaak is ook vervoer naar het MKD mogelijk.
  • Het MKD werkt samen met de ouders. U krijgt als ouder ook begeleiding.

Regelen

  • Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u jeugdhulp aanvragen. Dagbehandeling in een medisch kinderdagverblijf is een van de mogelijkheden. Vraag uw gemeente, huisarts of behandelend kinderarts welke zorg het beste is voor uw kind. 
  • Heeft uw kind blijvend veel zorg nodig? Bijvoorbeeld de hele tijd toezicht en 24 uur per dag zorg in de buurt? Vraag dan een indicatie aan voor Wlz-zorg

Vergoeding

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Medisch kinderdagverblijf'

Alle veelgestelde vragen