Wilsverklaring over zorg en geldzaken

Wat is een Wilsverklaring?

Een wilsverklaring - of wilsbeschikking - is een brief. Hierin schrijft u uw wensen op over uw zorg en medische behandeling. Dat is handig als er misschien een moment komt dat u hierover niet meer zelf kan beslissen. Bijvoorbeeld als u ongeneeslijk of chronisch ziek bent. In de wilsverklaring staat bijvoorbeeld:

  • of u wel of niet gereanimeerd wilt worden
  • of u wel of niet medicijnen wilt krijgen
  • wie uw vertegenwoordiger is als u zelf niet meer kunt beslissen; de vertegenwoordiger zorgt dan voor het uitvoeren van uw wensen over zorg, behandeling en/of geldzaken

Niet meer zelf kunnen beslissen

Niet meer zelf kunnen beslissen heet wilsonbekwaam. U kunt door een ziekte of ongeval wilsonbekwaam worden. Bijvoorbeeld omdat u buiten bewustzijn bent. Of omdat u ernstige dementie heeft. U kunt dan zelf geen beslissingen meer nemen. Iemand is wilsonbekwaam als hij of zij:

  • informatie niet kan begrijpen
  • niet begrijpt wat de gevolgen van zijn of haar besluit
  • geen besluit kan nemen

Een arts bepaalt wanneer iemand wilsonbekwaam is. Op dat moment kan uw vertegenwoordiger beslissingen voor u nemen. Bijvoorbeeld uw partner of een familielid. U kunt dit vastleggen in uw wilsverklaring.

Zelf een wilsverklaring maken

Er bestaan geen strenge regels voor het opstellen van uw wensen. Uw wilsverklaring is in principe altijd geldig.

  • Vul een wilsverklaring op tijd in. Als u zich nog goed voelt en helder kunt denken.
  • Zet uw persoonlijke gegevens in de wilsverklaring en onderteken de brief.
  • Bespreek uw wensen altijd met uw naasten. En met uw artsen. Laat hen weten wat u precies wilt.
  • Geef de ondertekende schriftelijke verklaring ook aan uw vertegenwoordiger.

Moeten artsen zich aan uw verklaring houden?

Een arts hoeft zich niet verplicht aan uw wilsverklaring te houden. Uw arts is bijvoorbeeld niet verplicht om een euthanasiewens uit te voeren. De wilsverklaring is een verzoek aan uw arts.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Mantelzorg en vrijwilligershulp'

Alle veelgestelde vragen