Vervangende zorg (respijtzorg)

Geeft u mantelzorg aan uw kind, partner, ouder of aan iemand anders? Dan kunt u misschien respijtzorg - vervangende zorg - regelen. Bij respijtzorg neemt iemand anders de zorg een tijdje van u over. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat. Of om overbelasting te voorkomen.

  • Soms heeft iemand altijd vervangende zorg nodig. Zodat u als mantelzorger bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week geen zorgtaken heeft. Degene voor wie u zorgt gaat dan bijvoorbeeld naar een dagopvang. 

Verschillende soorten

U regelt vervangende zorg op verschillende manieren:

  • Opvang buitenshuis. Bijvoorbeeld dagopvang of logeeropvang
  • Hulp thuis. Bijvoorbeeld begeleiding of persoonlijke zorg

Dit kan professionele zorg of vrijwilligerszorg zijn.

Kijk voor dagopvang bij

Kijk voor leegopvang bij

Vergoedingen

U krijgt professionele respijtzorg vergoed door uw gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw situatie, kunt u terecht bij:

  • Gemeente: de persoon die u verzorgt krijgt Jeugdhulp of Wmo-ondersteuning. Vraag de gemeente om meer informatie.
  • Zorgkantoor: de persoon die u verzorgt krijgt langdurige, intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg - deels - binnen de aanvullende verzekering. Check de polis voor de voorwaarden. Of vraag de zorgverzekeraar om meer informatie.
  • De verzorgde persoon kan de respijtzorg ook betalen met een persoonsgebonden budget (pgb). 

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Mantelzorg en vrijwilligershulp'

Alle veelgestelde vragen