Samenwerken met verschillende zorgverleners

Als mantelzorger kunt u hulp krijgen van een professionele zorgverlener of vrijwilliger. Een goede samenwerking is dan belangrijk:

  • Verdeel de taken. Maak afspraken over wie wat doet. En bespreek waar iemand verantwoordelijk voor is.
  • Praat met elkaar. Bespreek wat u van elkaar verwacht. En wat elkaars grenzen zijn (wat iemand wel en niet kan doen).
  • Maak duidelijke afspraken. Een professionele hulpverlener bedoelt soms met een bepaald iets anders dan u.
  • Heb respect voor elkaar. Respecteer de zorg en ondersteuning die een professionele hulpverlener of vrijwilliger geeft. Zij moeten ook respect hebben voor wat u doet.

Hulp

De soort zorg van een vrijwilliger is afhankelijk van:

  • hoeveel tijd een vrijwilliger heeft
  • wat een vrijwilliger kan doen

De werktijd van een professionele hulpverlener staat vaak vast in een planning.

  • De professionele hulpverlener krijgt opdrachten van de instelling waar hij of zij voor werkt. Bijvoorbeeld van een thuiszorgorganisatie.
  • U kunt met hem of haar een zorgplan opstellen. In dit plan staan de afspraken.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Mantelzorg en vrijwilligershulp'

Alle veelgestelde vragen