Rouwverwerking

Iedereen verwerkt verdriet bij overlijden op zijn of haar manier. Vrijwilligers kunnen hulp bieden. Soms is zelfs professionele hulp nodig. Steun bij rouw kan op verschillende manieren:

  • gesprekken thuis
  • chatten via internet
  • contact met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt
  • gesprekken in een groep

Professionele hulp

Soms is professionele steun nodig. Bijvoorbeeld als u het gevoel heeft dat u er zelf niet uitkomt. Ook al krijgt u steun van uw omgeving en eventueel vrijwilligers. Neem dan contact op met uw huisarts. Uw huisarts bepaalt samen met u of bijvoorbeeld hulp van een psycholoog nodig is.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Mantelzorg en vrijwilligershulp'

Alle veelgestelde vragen