Loonsuppletie

Bent u deels arbeidsongeschikt en gaat u weer werken? Dan vindt UWV misschien dat u meer kunt verdienen dan het loon dat u krijgt. In dat geval krijgt u van UWV dan mogelijk een aanvullende uitkering: loonsuppletie of inkomenssuppletie.

U moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u heeft een baan in loondienst voor minstens 6 maanden
  • u verdient met deze baan minder dan wat u volgens UWV zou kunnen verdienen
  • u krijgt een WAO-uitkering of WAZ-uitkering
  • of u krijgt een Wajong-uitkering die u aanvroeg vóór 1 januari 2010
  • of u bent jonger dan 18 jaar en u heeft een ziekte of handicap
  • of u krijgt - na een herbeoordeling - nog een gedeeltelijke WAO-uitkering, WAZ-uitkering of Wajong-uitkering

Met een WIA-uitkering kunt u géén loonsuppletie krijgen.

Aanvragen

  • Vraag loonsuppletie aan bij UWV. Doe dat binnen 2 maanden nadat u bent gaan werken.
  • Let op: u heeft een DigiD nodig voor het digitale aanmeldformulier bij UWV.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Loonsuppletie'

Alle veelgestelde vragen